Obvyklý postup

 

- Telefonická domluva - termín, místo

- Příjezd technika ve smluvenou hodinu

- Posouzení stavu bytu / nemovitosti

- Kalkulace nákladů

 

- Stěhování či odvoz a následná likvidace nepotřebných věcí 

- Dle možnosti zprostředkování prodeje vybraných movitých věcí (bazar)

- Sanace, úpravy či renovace - dle požadavků

- Malování, úklid

- Předání bytu (RESIDOMO, MRA)

 

Na základě podepsané plné moci zajistíme i jednání s úřady či jinými institucemi (odhlášení služeb, apod.).

Je nutno dát předem vědět!!!